SLUŽBY

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám svoje služby vo veľkom rozsahu. Upratovanie firemných priestorov, administratívnych priestorov, komerčných budov, budov v štátnej správe, obytných domov v správe bytových družstiev ale aj budov v správe súkromných správcovských spoločností ako aj údržbu verejných priestranstiev vrátane údržby zelene a zimnej údržby. Sme pripravený na požiadanie klienta zabezpečiť aj drobné údržbárske a zámočnícke práce, terénne úpravy, údržbu trávnatých plôch ako aj zelene v daných objektoch.

V závislosti od objektu a požiadaviek klienta rozdeľujeme pracovnú náplň na dennú, týždennú, mesačnú a ročnú. V pracovnej náplni je zahrnuté:

Denné:


Týždenné:
Mesačné:
2x ročne: Počas zimy je to zimná údržba.

Zabezpečujeme upratovanie jednorazové po maliaroch a robotníkoch, Vypratávanie a čistenie pivničných priestorov.